Geografer på feltarbejde

Beskikkelse af censorkorpset for perioden 1. april 2022 - 31. marts 2026

Vi beder om at forslag og ønsker til nye censorer fremsendes til geograficensor@ign.ku.dk senest med udgangen af mandag den 25. oktober 2021. Vi ønsker oplysninger om censors navn, e-mailadresse, ansættelsessted og faglige områder/kompetencer. Vi forventer, at censor har givet sit samtykke til at blive indstillet.

Censorformandskabet har med hjemmesiden ønsket at forbedre og billiggøre kommunikationen mellem censorformandskabet, censorerne, fagets lærere og de studerende.

På hjemmesiden findes relevante oplysninger om censorkorpsets 87 censorer. Universiteterne og fagets lærere skulle med hjemmesiden få en lettere og altid opdateret adgang til detaljerede oplysninger om samtlige censorer og deres faglige kompetencer.