Studieordninger

Københavns Universitet

Bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik
Kandidatuddannelsen i geografi & geoinformatik

Ålborg Universitet

Studieordningsjustering på AAU
Bacheloruddannelsen i Geografi

Roskilde Universitet

Studieordning, udfyldende bestemmelser mm
Eksamensordning

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser
(eksamensbekendtgørelsen BEK 2271 af 01/12/2021)

Fælles normer for aflønning af censorer på SCIENCE - KU

Bekendtgørelse af lov om universiteter
(universitetsloven BEK 778 af 07/08/2019)