Kontakt

Marianne Feldberg

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
E-mail: mafe@ign.ku.dk 

Anmodning om censor

Censorformanden skal godkende censoren til enhver eksamen med ekstern censur. Anmodningen sendes til censorformanden via studieadministrationen på det institut, der afholder eksamen.

Bemærk: Censorer må ikke inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer jf. Eksamensbekendtgørelsen §53