Westergaard, Morten

Fornavn
Efternavn

Morten
Westergaard

Ansættelsessted

NIRAS A/S

Titel

Cand.scient.

Arbejdsadresse

Tlf.nr
Evt. fax

e-mail

Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Direkte 9630 6427 / Mobil 3078 7531


mow@niras.dk 

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

NIRAS A/S
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Att.: Morten Westergaard (MOW)

Uddannelse

Cand.scient., naturgeograf fra Aalborg Universitet, 2006

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Siden 2008 ansat hos NIRAS A/S
2006 – 2008 Jammerbugt Kommune, Natur & Miljø, grundvands-afdelingen

Fagkompetencer
(som stikord)

 

• Almen naturgeografi
• Geologisk modellering
• Grundvandskortlægning
• Databaser
• Databehandling
• Programmering
• GIS
• Geospatial analyse
• Geologi
• Grundvand, hydrogeologi
• Det hydrologiske kredsløb
• Risikoanalyse og risikovurdering
• Forvaltningslovgivning (grundvandsområdet)

Undervisningserfaring

Har siden 2009 afholdt forelæsninger i geologisk modellering, input datatyper og anvendelsen af modelleringsværktøjer (herunder GeoScene3D). Forelæsningerne afholdes for naturgeografi- og civilingeniør-studerende (Vand og Miljø) på 7. semester, Aalborg Universitet.

Evt. Bemærkninger