Thodsen, Hans

Fornavn
Efternavn

Hans
Thodsen

Ansættelsessted

Aarhus Universitet
Institut for BioScience

Titel

Senior rådgiver, Ph.d.

Arbejdsadresse

Tlf.nr
Evt. fax

e-mail

Vejlsøvej 25. 8600 Silkeborg

87 15 87 91
21 76 74 22


hath@bios.au.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Sandgårdsparken 10
7430 Ikast

Uddannelse

Ph.D. i Naturgeografi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Danmarks Miljøundersøgelser
Århus Universitet, Bioscience

Fagkompetencer
(som stikord)

 

  • Hydrologi
  • Hydrologisk modellering
  • Næringsstofdynamik
  • Sedimentdynamik
  • Sedimenttransport
  • Habitatmodellering

Undervisningserfaring

 Københavns Universitet, Geografisk Institut (2003 – 2007)
• Naturgeografisk sommerkursus (2004-2006)
• 1.årsprojekt for Geografistuderende (2004-2006)
• Modul på Hydrologi kursus (2005-2006)
• Modul i fag om klimaændringer (2006-2007)

Aarhus universitet, Institut for BioScience og Institut for AgroEcology (2007-2013)
• Modeller og overvågningsdata i natur- og miljøforvaltning (2011-2013)
• AgroEcosystems Analysis and Mangement at Regional Scale (2009-2011)
• Ph.d. kursus på det tidligere ”Dansk Jordbrugsforskning”
• Environmental modeling (efterår 2012)

 

Evt. Bemærkninger

Kursus i universitetspædagogik fra AU 2012.