Smidt-Jensen, Søren

Fornavn
Efternavn

Søren
Smidt-Jensen

Ansættelsessted

Kuben Management

Titel

Analysechef

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
e-mail

Kuben Management A/S
Ellebjergvej 52, 2 
 2450 København SV

20311188 
ssmidtjensen@gmail.com

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Skovvej 10
3300 Frederiksværk

Uddannelse

Cand.scient. i socioøkonomisk geografi (Københavns Universitet, Geografisk Institut)

PhD, Strategisk Byudvikling (Københavns Universitet, Center for Skov, Landskab & Planlægning)

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

2019- Analysechef, Kuben management
2015-2019 Fagchef for By & Landskab, Frederikssund Kommune
2013-2015 Programchef, Dansk Arkitektur Center
2010-2013 Senior projektleder, Dansk Arkitektur Center
2006-2010 PhD-stipendiat, Center for Skov & Landskab
2003-2006 Forskningsassistent, Center for Skov & Landskab

Fagkompetencer
(som stikord)

Strategisk planlægning
Kommuneplanlægning
Lokalplanlægning
Regional planlægning
Bymidteudvikling
Detailhandelsplanlægning
Planlægning af nye boligområder
Økonomisk geografi
Bykonkurrence
Lokal og regional erhvervsudvikling
Det åbne lands planlægning
Planlægning i kystnærhedszonen

Undervisningserfaring

2015-2018: Diverse kursusoplæg på Geografisk Institut, RUC (Plan, By & Proces), Aalborg Universitet (MSC-program i Sustainable Cities).

2012-2015: Kursusleder i Strategisk Byledelse. Toplederkursus for kommunaldirektører og tekniske direktører. Arrangeret af Dansk Arkitektur Center for Realdania, KomDir og KTC.

2006-2010: Underviser på KU-LIFE i Bydesign.

1999-2001: Undervisningsassistent på Geografisk institut i fagene socioøkonomisk geografi 2 og 3, der blev arrangeret af hhv. lektor Frank Hansen og lektor John Jørgensen.

Evt. Bemærkninger