Ringgaard, Rasmus

Fornavn
Efternavn

Rasmus
Ringgaard

Ansættelsessted

Orbicon A/S

Titel

Hydrolog, PhD

Arbejdsadresse

Linnés Allé 2,
2630 Taastrup

22896313

rasr@orbicon.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Rorupvej 48
4320 Lejre

Uddannelse

2008-2012: PhD i Geografi og Geoinformatik, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), KU.

2001-2007: Kandidat i Geografi og Geoinformatik, IGN, KU.

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

2012 - Nu: Hydrolog i Orbicon A/S

2014 - 2017: Ekstern Lektor, IGN, KU.

Fagkompetencer
(som stikord)

- Overfladehydrologi
- Klimatologi
- Klimaforandringer og det hydrologiske kredsløb
- Mikrometeorologi, herunder eddy-covariance målinger
- Feltarbejde, målesystemer og dataanalyse inden for klimatologi og hydrologi.
- Almen naturgeografi

Undervisningserfaring

Har i 4 år arbejdet som ekstern lektor på IGN. Kørt havldelen af kurset "globale geosystemer", 2. år geografibachelor, hvor jeg stod for klimatologi og hydrologi.

Har i 4 år arbejdet som undervisningsassisten på IGN. Forestod  klasseundervisning, gruppevejledning, feltkurser og eksamination i almen naturgeografi.

Evt. Bemærkninger