Nordstrøm, Claus

Fornavn
Efternavn

Claus
Nordstrøm

Ansættelsessted

 

Sektion for Atmosfærisk kemi og fysik. Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet 

Titel

Ph.d., Cand.scient

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Sektion for Atmosfærisk kemi og fysik. Institut for Miljøvidenskab samt DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399, PO-box 358,
DK-4000 Roskilde

+45 87 15 85 21 (direkte), +45 61 79 56 18 (Mobil)


cno@envs.au.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Sektion for Atmosfærisk kemi og fysik. Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399, PO-box 358,
DK-4000 Roskilde, Danmark

Uddannelse

 • Cand. Scient i naturgeografi, Københavns Universitet
 • Ph.D., Klimatologi/mikrometeorologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 

Sektion for Atmosfærisk kemi og fysik
Institut for Miljøvidenskab samt DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (tideligere Afdeling for atmosfærisk miljø, DMU): Luftkvalitet, klima:

Luftkvalitet/Luftforurening, National og grænseoverskridende luftforurening, EU-reference luftforureningslaboratorier, nordisk luftforurening, partikler, PM2,5 og PM10, gasser, NOX, NO, NO2, CO, SO2 og O3, byklima.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI): Klima, vejr og herunder

Meteorologiske målinger, instrumenter og kvalitetssikring ifm dmi’s forskellige målenetværk dvs nettet af radiosondestationer, satellitnedtagningsstationer, automatiske meteorologiske målestationer, lynpejlingsmålere, vejrradarstationer og det marine meteorologiske målenet m.m.

Københavns Universitet, Geografisk Institut: Klima, Naturgeografi

Forskning og ph.d.-afhandling: Atmospheric exchange of greenhouse gases in arctic terrestrial ecosystems. Ph.D. thesis, Institute of Geography, University of Copenhagen, 1999.

Fagkompetencer
(som stikord)

 

 

 

 • CO2
 • Methan
 • NH3
 • Jord-Vegetation-atmosfære udveksling
 • Drivhusgasser
 • Drivhuseffekt
 • Turbulente fluxe
 • Mikrometeorologi
 • Agrometeorologi
 • Grænselags meteorologi
 • Fotosyntese
 • Respiration
 • Klimatologi
 • Hydrologi
 • Fordampning
 • Atmosfærens energibalance
 • Strålingsbalance
 • Almen naturgeografi
 • Jordbundsvidenskab
 • Kulstoflagring
 • Drivhuseffekt
 • Arktiske økosystemer
 • Arktisk klima
 • Ammoniak deposition
 • Luftforurening
 • Luftkvalitet
 • Partikler i atmosfæren
 • Byklima
 • PM2,5 og PM10
 • NOX, NO, NO2
 • CO
 • SO2
 • Ozon

Undervisningserfaring

 

 

 

 

 

Undervisningserfaring fra Københavns Universitet

-Mikroklimatologi
Overbygningskursus omhandlende indøvelse af analyse og beregningsmetoder til bestemmelse af fluxen af de enkelte komponenter i vand og energibalancen, omfattende nedbør, aktuel evapotranspiration, varmetransport til/fra atmosfæren, nettostråling samt CO2-fluxe.

-Naturgeografi 1
Introduktion til naturgeografi fra et dansk perspektiv: klima, jordbund, hydrologi og glaciologi

-Undervisning på naturgeografiske feltkurser, Skallingen

-Fysisk geografi for geologer
Generel introduktion til naturgeografi fra et globalt perspektiv: klima, jordbund og hydrologi

-Statistik for geografer
Elementær statistik

Undervisningserfaring fra DMI

-Undervisning af Bachelorstuderende ved Meteorologiuddannelsen samt vejrobservatorer ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Evt. Bemærkninger