Nørgaard, Helle

Fornavn
Efternavn

Helle
Nørgaard

Ansættelsessted

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, København

Titel

Seniorforsker

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

9074 2296 (direkte)

hen@sbi.aau.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Seniorforsker Helle Nørgaard
Statens Byggeforskningsinstitut
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Uddannelse

Ph.d. i kulturgeografi fra Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet

Cand.scient. i kulturgeografi fra Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

  • Ansat på Statens Byggeforskningsinstitut siden januar 2000.
  • Seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut siden 2003

Fagkompetencer
(som stikord)

 

  

Socio-økonomisk geografi 

By- og regionalgeografi

  • By/land relationer og omdannelse
  • Migration/flyttebevægelser
  • Centrificering
  • Regional udvikling og dynamik
  • Byudvikling

Undervisningserfaring

 

Forelæsninger, kursusundervisning, feltkurser og projektvejledning

Vejledning af Ph.d. studerende og specialestuderende

Undervisningsplanlægning

Evt. Bemærkninger