Madsen, Lene Møller

Fornavn
Efternavn

Lene Møller
Madsen

Ansættelsessted

Institut for Naturfagenes Didaktik, KU

Titel

Lektor

Arbejdsadresse

Øster Voldgade 3,
1350 Kbh. K.

35320459
60632510

lmmadsen@ind.ku.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Øster Voldgade 3,
1350 Kbh. K

Uddannelse

Kandidat, geografi, KU
Ph.d. geografi, KU

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

2007 - Lektor på Institut for naturfagenes didaktik, KU

Fagkompetencer
(som stikord)

- Geografiens didaktik

- Universitetspædagogik

- Studerendes læring

- Undersøgelsesbaseret undervisning (IBSE)

- Brugen af feltarbejde i undervisning

- Kvalitative metoder

- Sammenhænge mellem udannelsestrin

- Kapacitetsopbygning (Afrika)

Undervisningserfaring

- Grundkursus i de naturfaglige fags didaktik (DidG), BSc kursus

- Geografiens didaktik, MSc kursus

- Bachelor og speciale vejleder

- Pædagogisk vejleder for adjunkter i adjunktpædagogikum

- Kurser i forskningsbaseret undervisning, ph.d. vejledning og

- kvalitative metoder

Evt. Bemærkninger