Levin, Gregor

Fornavn
Efternavn

Gregor
Levin

Ansættelsessted 

Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet

Titel

Seniorrådgiver

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Mobilnr.

e-mail 

Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde

87158664
51330693

gl@envs.au.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Århusgade 83 2.th.
2100 København Ø

Uddannelse

Cand. Scient. Geografi
ph.d. Geografi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 • Ph.D. stipendiat på Danmarks Miljøundersøgelser / Roskilde Universitet
 • Forsker på Århus Universitet, 2007-2012
 • Seniorrådgiver på Århus Universitet, 2012-

Fagkompetencer
(som stikord)

 • Monitering af arealanvendelse, arealkotrlægning, arealdække og ændringer i disse
 • Landskabsøkologi
 • Landbrugets påvirkninger på miljø og natur
 • Historisk geografi
 • GIS og kartografi
 • Rumlige analyser og modeller
 • Remote sensing
 • Landskabsstruktur
 • Økosystemtjenester

Undervisningserfaring

GIS, Vejledning af bachelor- og specialeprojekter

Evt. Bemærkninger: