Ladekarl, Ulla Lyngs

Fornavn
Efternavn

Ulla Lyngs
Ladekarl

Ansættelsessted

NIRAS (Aarhus) (3 dage om ugen)
Aarhus Kommune (2 dage om ugen)

Titel

Specialist, Ph.D. Hydrogeolog

ArbejdsadresseTlf.nr.
Mobil

e-mail 

Ceres allé 3
8000 Aarhus C

60 40 04 96 

ulll@niras.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Wilstersgade 20, 1
8000 Aarhus C

Uddannelse

 

Geolog, cand. Scient 1993,
Århus Universitet, geologisk Insitut

Ph.D. 2001 Århus Universitet

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Aarhus Kommune 2017-2018 (grundvand og klimatilpasning)NIRAS 2015-2018
Hydrogeolog ALECTIA (2008-2014), Watertech (2001-2008), Adjunkt Århus Universitet (2001)

Fagkompetencer
(som stikord)

 

 

 • Vurdering af fremtidig og historisk klima
 • Beregning af nitratudvaskning
 • Grundvandsdannelse
 • Vandbalancer og kvælstofudvasknng
 • Ressourcevurderinger
 • Udarbejdelse af redegørelser i forbindelse med Statens grundvandskortlægning
 • klimatilpasning samt indsats- og vandforsyningsplaner
 • Kommunale handleplaner
 • Projektledelse
 • Proceshjælp
 • Grundvandsbeskyttelse - arealanvendelse,
  belastning i fht nitrat, pesticider, jordforurening osv

Undervisningserfaring

1. dels studerende, geomorfologi

Evt. Bemærkninger