Jørgensen, John

Fornavn
Efternavn

John Noes
Jørgensen

Ansættelsessted

Gribskov Kommune

Titel

Chefkonsulent

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Rådhusvej 3


7249 6196, mobil: 5094 1936


jnjoe@gribskov.dk
john.noes.jorgensen@privat.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

John Noes Jørgensen
Tværvej 89
DK-2830 Virum

Uddannelse

  • Samfundsfag, bifag,
  • Kulturgeografi, kandidat og ph.d. Lic.scient

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Forskning og undervisning i erhvervs- samt by- og regionalgeografi (KUGI) Forskning i europæisk by- og regionaludvikling, europæisk by- og regionalpolitik, (Nordregio & SL, KVL)

Fagkompetencer
(som stikord)

 

  • Socio-økonomisk kulturgeografi (teori og metode)
  • Bygeografi, bypolitik og -planlægning
  • Regional udvikling, teknologi og innovation
  • Komparative undersøgelser - metodologi
  • Governance (multi-level, metropolitan & urban)
  • Reform af regionale/lokale myndigheder
  • Serviceerhvervenes og kreative erhvervs geografi
  • Kultur og økonomi

Undervisningserfaring

Alle former for universitetsundervisning i by- og regionalgeografi samt erhvervsgeografi i 15 år.

Evt. Bemærkninger