Jepsen, Martin Rudbeck

Fornavn
Efternavn
 

Martin Rudbeck
Jepsen

Ansættelsessted

Sektion for Geografi
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

Titel 

Lektor

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Øster Voldgade 10
1350 København K

51 94 07 48


mrj@ign.ku.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Sektion for Geografi
Øster Voldgade 10
1350 København K

Uddannelse

 • B.Sc geografi
 • Cand. Scient Miljøgeografi
 • Ph.D geografi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 • 2005 European Topic Centre, Miljøministeriet
 • 2006-2008 Statens Serum Institut
 • 2008-2010 Danmarks Miljøundersøgelser
 • 2010-2011 Birkerød Gymnasium
 • 2011- Sektion for Geografi

Fagkompetencer
(som stikord)

 • GIS
 • geoinformatik
 • Rumlig statistik
 • Miljøgeografi
 • Almen kulturgeografi
 • Arealanvendelse
 • Naturressourceforvaltning
 • Klimaændringer
 • Kulstoflagring
 • Klimatilpasning
 • Rumlig modellering
 • Agent-baseret modellering

Undervisningserfaring

 • 2001-2005: Diverse bachelor- og kandidatkurser, Institut for geografi
 • 2006-2010: Kandidat- og phd-kurser i GIS på RUC,
  KU og i europæiske forskningsnetværk
 • 2010-2011: Gymnasieundervisning
 • 2011- : Kandidat- og bachelorkurser i geoinformatik

Evt. Bemærkninger