Jensen, Niels Henrik

Fornavn
Efternavn

Niels Henrik
Jensen

Ansættelsessted

RUC, Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier

Titel

Lektor

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

RUC, Inst. III, Hus 02, P.O.Box 260, 4000 Roskilde

4674 2457
4674 3031

nhj@ruc.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

RUC, Inst. III, Hus 02, P.O.Box 260, 4000 Roskilde

Uddannelse

Cand. Scient. i Naturgeografi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

  • 1982-1990 Vid. Assistent i Landbrugsministeriet
  • 1990-1993 Forsker i Statens Planteavlsforsøg
  • 1994-  Lektor på RUC

Fagkompetencer
(som stikord)

 Jordbund (Danmark, Færøerne), næringsstofomsætning og -transport i landskabet, N-modellering (Daisy)

Undervisningserfaring

Projektvejledning og kursusundervisning i naturgeografi

Evt. Bemærkninger