Jensen, Helle Schouborg

Fornavn
Efternavn

Helle Schouborg
Jensen
 

Ansættelsessted

Brønderslev Gymnasium og HF

Titel

Underviser i geografi og naturgeografi

Arbejdsadresse


 

Brønderslev Gymnasium og HF 
Islands Allé 20
DK-9700 Brønderslev 

+45 21600146  
hs@brslev-gym.dk  
helleschouborg@icloud.com

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Brønderslev Gymnasium og HF
Islands Allé 20, DK-9700 Brønderslev

Uddannelse

Cand.scient. i Geografi med specialisering i Interative Geography Aalborg Universitet 2008

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

Brønderslev Gymnasium og HF 2017-
Hasseris Gymnasium og IB World School 2007-2017 

Fagkompetencer
(som stikord)

Almen naturgeografi:
  - Landskabsdannende processer (kyst, fluvial, glacial)
  - Geologi (jordskælv og vulkanisme)
  - Vandressourcer og deres udnyttelse
  - Klimasystemet, klimaforandringer og klimatilpasning 
  - Energistrømme og energiteknologier. Grøn omstilling
  - Bæredygtighed og ressourceforvaltning
  - Ressource- og miljøforhold
  - Råstoffer og deres udnyttelse

Undervisningserfaring

-10 års undervisningserfaring på STX og HF
- Vejledning af skriftlige opgaver (STX) og Geografis metoder i Almen Studieforberedelse (STX)

Evt. Bemærkninger