Nielsen, Esben Holm

Fornavn
Efternavn

Esben Holm
Nielsen

Ansættelsessted

Institut for Mennesker og Teknologi/Geografi (RUC)
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning/Geografisektionen (KU)

Titel

Ekstern Lektor

Arbejdsadresse


 

IGN, Øster Voldgade 10,
1350 København K

mobil: 53276505
email: en@ign.ku.dk

IMT, Universitetsvej 1,
Postboks 260,
4000 Roskilde

email: ehn@ruc.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Blytsvej 20, 2000 Frederiksberg

Uddannelse

Cand. Scient.Soc & PhD, med fagene Geografi og Samfundsfag

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

Ekstern Lektor, ved IMT (RUC) og IGN (KU)

Kursusleder af Læreanstalternes Fælles Byplankursus (LFB) siden 2008.

Fagkompetencer
(som stikord)

• Almene samfunds- og kulturgeografiske problemstillinger
• Byudvikling, byplanlægning, bypolitik og byliv
• Stedsforståelser og stedsidentitet
• Hverdagslivsstudier
• Social- og regionaløkonomisk geografi
• Kvalitativ metode, videnskabsteori og feltstudier

Undervisningserfaring

Undervisningserfaring på alle niveauer; kursusundervisning, feltkurser og vejledning af bachelorprojekter samt specialer.

Evt. Bemærkninger