Halsnæs, Kirsten

Fornavn
Efternavn:

Kirsten
Halsnæs

Ansættelsessted

DTU

Titel

Professor

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail 

DTU Lyngby Campus, Bygn 426 a, 1.
DK 2800 Lyngby

22704112


khal@dtu.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Privat til
Fuglehavevej 88
2750 Ballerup

Uddannelse

cand. polit og Phd

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Professor i Klima økonomi, leder af Klima DTU og 16 års ansættelse ved Risø's UNEP Centre for Miljø og Energi

Fagkompetencer
(som stikord)

 

  • Bæredygtig udvikling,
  • Udviklingslande og klima
  • Drivhusgasreduktioner
  • Klimatilpasning
  • International miljøregulering
  • Grøn vækst

Undervisningserfaring

15 års erfaring som censor på Ruc og Ålborg Unversitet, Koordinator af Miljøkonomikursus på DTU og phd kursus i Klimaøkonomi, underviser på KU's e learning kursus om klima m.m.

Evt. Bemærkninger