Grøndahl, Louise

Fornavn
Efternavn

Louise
Grøndahl

Ansættelsessted 

Miljøstyrelsen, Miljøministeriet,

Titel

Ph.d., cand.scient.

Arbejdsadresse
 
 
 
  
Tlf.nr.
Evt. fax
 
e-mail

 

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 Kbh. Ø

72544924 / mobil: 41284632

louise_grondahl@hotmail.com

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Tanggårdsvej 22, 2680 Solrød Strand

Uddannelse 

  • Cand.scient i naturgeograf med speciale i arktisk klimatologi; drivhusgas udveksling, remote sensing og GIS Københavns Universitet
  • Ph.d., drivhusgasudveksling i arktis, remote sensing og GIS, Københavns Universitet

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelse 

  • Danmarks Meteorologiske Institut 1997- 1999
  • Danmarks Miljøundersøgelser 1999 - 2006
  • Kort og matrikelstyrelsen 2006 - 2008
  • Energistyrelsen 2008 - 2010
  • Danmarks Meteorologiske Institut 2010
  • Naturstyrelsen 2011 -

Fagkompetencer
(som stikord)

 

       • Klimatilpasning
       • Almen Naturgeografi
       • Klima og klimaændringer
       • Drivhusgasser og drivhuseffekt
       • CO2/ CH4
       • Arktisk klima
       • Danmarks klima
       • Globale klimaændringer
       • IPCC (FN’s klimapanel)
       • Det hydrologiske kredsløb
       • Geomorfologi
       • GIS
       • Remote sensing

Undervisningserfaring

Statstik for geografer

Evt. Bemærkninger