Frederiksen, Pia

Fornavn
Efternavn

Pia
Frederiksen

Ansættelsessted

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Titel

Seniorforsker, sektionsleder

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde

87158539
28474706 

piafred55@gmail.com

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Lyshøjgårdsvej 103, 5,4

Uddannelse

  • Cand. Mag. geografi/kemi
  • PhD, geografi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Seniorforsker
Medlem af Klimarådet til 31-12-2018

Fagkompetencer
(som stikord)

 

  • Arealanvendelse og landskab
  • Miljø og samfund (human økologi)
  • Implementering af miljøpolitik - institutioner og skala
  • Bæredygtig udvikling
  • Landbrugets påvirkninger på miljø og natur
  • Biomasse til energiformål

Undervisningserfaring

 

Tidligere ifm RUC-ansættelse, seneste i landbrugspolitik og regulering v. Aarhus Universitet (kun en lektion/semester)

Vejledning af specialer og PhD

Evt. Bemærkninger