Ehlers, Pernille

Fornavn
Efternav

Pernille
Ehlers

Ansættelsessted

Rødovre Gymnasium

Titel

 Lektor

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax,

e-mail

Hendriksholms Boulevard 28, 2610 Rødovre


 
 
pe@image.dk
pernille.ehlers@gmail.com

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Solrødvej 15, 2700 Brønshøj

Uddannelse

Cand scient. (geografi hovedfag samfundsfag sidefag)

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 

Gymnasielærer, konsulent ved udarbejdelse af undervisningsmateriale for bl.a. Danida og Dansk Byplanlaboratorium, underviser i fagdidaktik og almenpædagogik inden for gymnasiesektoren og dermed ansat på SDU.

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Miljø og udvikling

    lokalt og globalt, herunder teknologivalg og  storbyudvikling.

  • Flerfagligt samarbejde inden for nat-fagene og mellem geografi og samfundsfaglige og humanistiske fagområder.

  • Læring og læreprocesser generelt samt særligt inden for geofaglige stofområder.

Undervisningserfaring

Gymnasielærer, og underviser på en lang række kurser for kommende og praktiserende gymnasielærere.

Evt. Bemærkninger