Edelvang, Karen

Fornavn
Efternavn

Karen
Edelvang

Ansættelsessted

DTU Aqua

Titel

Sektionsleder

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Kemitorvet bygning 201
2800 Lyngby
35883406
30319075
 
karen.edelvang@gmail.com 

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Karen Edelvang
Kildevældsgade 83B
2100 København Ø

Uddannelse

MSc naturgeografi, PhD naturgeografi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

1996-2008 DHI
2008-2016 GEUS
2016-dato DTU Aqua

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Almen naturgeografi
  • Sedimenttransport
  • Hydrografi
  • Kystmofologi
  • Fluviale processer
  • Hydrodynamisk modellering
  • Klimaeffekter
  • Havspejlsstigninger
  • Arktis, Vadehavet

Undervisningserfaring

Naturgeografi 1 hydrografi, klima og jordbund
Naturgeografiske sommerkurser på Skallingen

Evt. Bemærkninger