Clausen, Anna Harpsøe

Fornavn
Efternavn

Anna,
Harpsøe Clausen

Ansættelsessted

Realdania

Titel

Projektleder

Arbejdsadresse


 

Jarmers Plads 2, 1551 KBH V

29695248

ahc@realdania.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Vesterbrogade 169, 1 th
1800 Frb. C.

Uddannelse

Cand Scient i geografi og geoinformatik, KU

Uddannet i 2009. Fokus på miljøgeografi. Speciale om bæredygtig byudvikling og borgerinddragelse.

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

2015- Projektleder i faglig formidling, Realdania.     Arbejder strategisk med at formidle yderområdenes (demografiske og deraf beslægtede) problematikker og potentielle løsninger
2009-2015 Fuldmægtig i Klima- og Energiministeriet, først i ministersekretariatet, siden i det nationale klimakontor og sidst i kommunikation

Fagkompetencer
(som stikord)

Kommunal planlægning
Rurale områder
Landsbyklynger
Demografi
Erhversudvikling
Affolkning
Hovedbyer
Egnsudvikling gennem stedbundne potentialer
Strategisk byudvikling
Scenarier
Borgerinddragelse
Klimaforandringer
Adaptation/mitigation
National klima- og energipolitik
UNFCC-forhandlinger
COP15
Strategisk og politisk kommunikation
Faglig formidling

Undervisningserfaring

Nej

Evt. Bemærkninger