Carré, Céline

Fornavn
Efternavn

Céline
Carré

Ansættelsessted

Aalborg Katedralskole

Titel

Lektor

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Sct. Jørgensgade 5
9000 Aalborg

22274803

cc@aalkat-gym.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Nøddevænget 7a
9230 Svenstrup

Uddannelse

Cand. Scient.
Hovedfag i Geografi og sidefag i Samfundsfag

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 • Ansat ved Aalborg Katedralskole siden 2006
 • Har vejledt et semester på basisuddannelsen i Geografi ved AAU

Fagkompetencer
(som stikord)

Almen naturgeografi
Temaer:

 • Klimasystemet og klimaændringer
 • Istidslandskabet i Danmark
 • Kystens landskab
 • Flodens landskab
 • Grundvand i Danmark
 • Skovbrug – bæredygtigt skovbrug i Danmark
 • Ressourcekonflikter
 • Vulkanisme – har især arbejdet med Island
  som caseområde
 • Vedvarende energi – har arbejdet en del med vindenergi

Almen kulturgeografi
Temaer:

 • Bygeografi – særligt interesseområde er
  bæredygtig byplanlægning
 • Politisk geografi
 • Demografi – særligt interesseret i problematikker relateret til den aldrende befolkning i Europa
 • Migration – især fra Afrika mod Europa

Undervisningserfaring

7 års undervisningserfaring i STX og HF.

Har stor erfaring med vejledning i større skriftlige opgaver i gymnasiet og har endvidere vejledt med projekt på 2 semester i geografi.

Evt. Bemærkninge

Har skrevet speciale i Geografi om Italesættelsen af ældrebyrden som et samfundsmæssigt problem