Broge, Niels Henrik

Fornavn
Efternavn

Niels Henrik
Broge

Ansættelsessted

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Titel

PhD, Specialkonsulent

Arbejdsadresse
 

Stormgade 2-6,
1470 Kbh. K

4131 8534
4131 8534

nihbr@efkm.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Niels Broge
Kongens Vænge 77
3400 Hillerød

Uddannelse

1994: M.Sc i Naturgeografi ved Geografisk Institut, Kbh. Universitet. Speciale i Klimatologi og Remote Sensing,
2002: Ph.D ved Geografisk Institut, Kbh. Universitet og Danmarks Jordbrugsforskning, Institut for Agroøkologi. PhD afhandling med titlen "Prediction of Green Canopy Area Index and Canopy Chlorophyll Density of homogenous canopies from measurements of spectral reflectance in the visible and near-infrared domain"

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

2016 - d.d.: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement, Forsyningskontor 2, Data- & Digitaliseringsteamet. Ansvar for alle sager vedr. anvendelse af positionerings- eller jordobservationsdata fra satellitter.

Formand for det nationale Copernicus Udvalg.

EFKM's repræsentant i Det Tværministerielle Rumudvalg nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

2009-2016: Specialkonsulent ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Forretningsudvikling med fokus på nye anvendelser af jordobservationsdata. Gennemførelse af diverse pilotprojekter. Forberedelse af Danmarks Højdemodel version 2, herunder konceptudvikling af hydrologisk højdemodel.

2008-2009: Produktspecialist ved Informi GIS med ansvar for ENVI Remote Sensing software.

2005-2008: Konsulent og teamleder ved Kort- og Matrikelstyrelsen. Udarbejdelse af kravspecifikation, og gennemførelse af udbudsforretning og kvalitetskontrol for Danmarks Højdemodel, version 1. Samarbejde med især Fødevareministeriet og Kulturarvsstyrelsen om anvendelse af remote sensing data i deres forretninger.

Medlem af Luftarkæologisk Netværk ved Holstebro Museum.

1994-2005: Forsker / Seniorforsker ved Danmarks Jordbrugsforskning. Fokus på anvendelse af jord- fly- og satellitbaserede remote sensing metoder til precisionsjordbrug.

Fagkompetencer
(som stikord)

Satellitdataanalyser
Remote sensing / jordobservation
Copernicus
Laser skanning
Kortlægning
Rød/grøn lidar
Bathymetriske modeller
Højdemodel / hydrologisk højdemodel
Klimatilpasning
Crop growth models
Spektroradiometer
Spektral reflektans / spektralanalyse
Vegetationsindeks
Bladarealindeks (LAI / GLAI)
Kvælstofstatus / bladklorofylindhold
Præcisionsjordbrug
Tidsserieanalyser

Undervisningserfaring

MSc kursus: Spatial Interpolation. Lecture title: Danish National Digital Elevation Model (DkDEM). University of Copenhagen, Institute of Geography. 27 November, 2008.

PhD kursus: Upscaling of land surface – atmosphere properties and fluxes based on remote sensing and GIS.
Lecture title: Deriving vegetation characteristics from remotely sensed data. University of Copenhagen, Institute of Geography. 16-20 August, 2004.

PhD course: Remote Sensing, new sensors, new methods. Lecture title: Estimating biophysical parameters of a vegetation canopy from spectral reflectance data. University of Copenhagen, Institute of Geography. 9-12 December, 2002.

Winchips - a low-cost image processing system. 1-day lecture at University of Chiang Mai, Thailand. March, 2000.
Naturgeografisk sommerkursus (10 dage),

Undervisningsassistent ved Skallinglaboratoriet, Esbjerg, 1994.

COWI, 1 uges undervisning af en gruppe medarbejdere i billedbehandling ved brug af CHIPS-progammet.

Evt. Bemærkninger