Boon, Tove Enggrob

Fornavn
Efternavn

Tove Enggrob
Boon

Ansættelsessted

Københavns Professionshøjskole

Titel

Videreuddannelsesleder

Arbejdsadresse


Tlf.nr.

e-mail

Tagensvej 18,
2200 Kbh N

+45 24 29 63 66

tove@boon.dk (eller toeb@kp.dk)

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Vejgårdsvænget 6,
3520 Farum

Uddannelse

 • Forstkandidat 1995
 • PhD i miljøpolitik 2001
 • Diplomlederudd. 2014

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

Forskningsassistent 1995-1998 om bæredygtig skovforvaltning PhD-studerende, Kgl. Vet. og Landbohøjskole hhv. Skov & Landskab under Miljøministeriet, 1998-2001, om borgerinddragelse i miljøforvaltningen Forsker

Seniorforsker, Skov & Landskab (først Miljøministeriet, dernæst Kgl. Veterinær og Landbohøjskole)  2001-2007 - nationale spørgeskemaundersøgelser af lodsejere, kvalitative interviewundersøgelser af amtslige og kommunale planlæggere og politikere, lodsejere,borgere, energiforbrugere, i fbm. problemstillinger knyttet til grøn omstilling.

Forskning og rådgivning om decentraliseret skovforvaltning og borgerinddragelse i Sydafrika, Cambodia, Vietnam og Nepal.

Lektor og studieleder, Københavns Universitet, SCIENCE, 2007-2017. Som ovenfor + studieleder for Msc Forest and Nature Management, hovedvejleder for 8 PhD studerende, og ialt ca.100 MSc-speciale-, BSc-projekt- og virksomhedprojekt-studerende.

Kursusansvarlig for en række kurser, bla. natur- og landskabspolitik, Motivation and pro-environmental behaviour - managing change, Tema Natur, miljø og samfund mfl.  Omfattende erhvervssamarbejde med bla. HOFOR, SE, en række konsulentfirmaer, kommuner mm.

Sept. 2016-juli 2017: Chefkonsulent i KU-SCIENCE fakultetssekretariatet for at udvikle efter- og videreuddannelse indenfor fødevareområdet, hhv. udvikle position papers om EU's niende forsknings-rammeprogram (1 års orlov fra lektoratet).

Dec 2017- Jan 2019: Særlig rådgiver for Prodekan for myndighedsbetjening på Aarhus Universitet, Science & Technology, med fokus på jordbrugs- og miljørådgivning til Miljø- og Fødevareministeriet, og samspillet mellem sektor, ministeriet universitetet og den øvrige omverden. 

 Feb 2019- sept 2020: Programchef for erhvervsforskerområdet, fremme af forskeres innovation og iværksætteri  og brobygning mellem universitet og erhvervsliv, gennem programmerne erhvervsphd, postdoc og innoexplorer

Okt 2020-nu: Videreuddannelsesleder i Forvaltning og Organisation på Københavns Professionshøjskole. 

Fagkompetencer
(som stikord)

 • Dyb, forskningsmæssig indsigt i hhv.
 • Miljøpolitik og Motivation og miljøadfærd. 
 • Derudover endvidere dyb, praktisk indsigt i natur- og landskabsforvaltningsmæssige problemstillinger i Danmark og Europa, og i skovforvaltningsproblemstillinger globalt.
 • Tværfaglighed
 • Public governance, innovation og iværksætteri

Undervisningserfaring

 • 2008-2017
  Kursus-ansvarlig for Bsc-kurserne Natur- og Landskabspolitik, hhv. Tema Natur Miljø og Samfund, MSc kurset Motivation and proenvironmental behaviour - managing change (et kursus som jeg selv designede, og som såvel geografi- som climate change studerende har taget), PhD kurser om landowner behaviour, hhv. et om vindmølleplanlægning. Underviser på en række andre kurser på såvel Københavns Universitet (og KVL), som andre universitetre, bla. Climate solutions, Global Environmental Governance (som jeg var med til at designe), Rural livelihoods, Urban forestry, Tema om skovplanlægning, mv.   2008- 2017: Hovedvejleder for 8 PhD-projekter, 45 MSc projekter, 35 Bsc-projekter, 20 virksomhedsprojekter (MSc-niveau), blandt disse har der også været såvel geografi- som climate change studerende.

 • 2010-2017
  Studieleder for MSc Forest and Nature Management. 2017-2017: Svømmeinstruktør i Farum Familiesvøm for børn begynder - børn let øvede, Voksen begynder- voksen øvede, Vandgymnastik, Aqua fitness.   2009-2015: Tur-kajakinstruktør i Kano- og kajakklubben Nord (Farum) for børnehold (11-18 år).

 • 2015-2017
  Censor på Miljøpolitik-kursus på AU

Evt. Bemærkninger