Skytt-Larsen, Christine Benna

Fornavn
Efternavn

Christine Benna
Skytt-Larsen

Ansættelsessted

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Geografisektionen
Københavns Universitet

Titel

Adjunkt i socialgeografi

Arbejdsadresse


 

Øster Voldgade 10,
1350 København K

35325846
42670888

cbs@ign.ku.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10
1350 København K

Uddannelse

PhD, socio-økonomisk geografi, KU (2011)
MSc, kulturgeografi, KU (2006)

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

2015 - : Adjunkt, socialgeografi, IGN, Sektion for Geografi, KU. 

2013 – 2015: Post doc, IGN, Sektion for Geografi, KU

2011 – 2013: Research Manager, Copenhagen Capacity

2011 – 2011: Ekstern lektor, Institut for Geografi og Geologi, KU

2006 – 2010: PhD studerende, Institut for Geografi og Geologi, KU og Center for Strategisk Byforskning

Fagkompetencer
(som stikord)

• Almen kulturgeografi, social og økonomisk geografi
• Byudvikling, byplanlægning og byliv
• Stedsforståelser, stedstilknytning og stedsidentitet
• Retten til byen
• Segregation, gentrification, ghettorisering
• Hverdagslivsstudier
• Social kapital og sociale netværk
• Videnssamfundet og vidensproduktion
• Kvalitativ metode, videnskabsteori og feltarbejde

Undervisningserfaring

Undervisningserfaring på alle niveauer; kursusundervisning, feltkurser og vejledning

Evt. Bemærkninger