Anthony, Dennis

Fornavn
Efternavn

Dennis
Anthony

Ansættelsessted

Banedanmark - Transport, Bygnings- og Boligministeriet

Titel

Data- og Digitaliseringschef

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Amerikaplads 15
2100 Kbh Ø

50820508 (mobil)

dsna@bane.dk 

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Aldershvilevej 69 A, 2880 Bagsværd

Uddannelse

 

Naturgeograf (cand.scient) i kystmorfologi, sedimenttransport og estuarine processer.

Ph.D. i geovidenskab og geoinformatik

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 

 

 

Data & GIS-chef i afdeling for Operativ Strategi og Analyse i Rigspolitiet.

Chefkonsulent i Søfartsstyrelsen fra 2011 til nu, med specielt fokus på datakoordination og analyse.

Afdelingschef for Farvandsvæsenets Center for Sejladsinformation 2008-2011 mhp. at samle, analysere/bearbejde og formidle sejladsinformation.

Dataadministrationschef i Farvandsvæsenet 2006-2008. Området er primært at administrere omfattende mængder, primært vha. GIS og store databaser. Herunder projektleder for Farvandsvæsenets deltagelse i arbejdet med at gøre krav på nye havområder omkring Grønland og Færøerne jf. FNs havret.

Projektleder i Farvandsvæsenets afdeling for oceanografi 2003-2006, arbejdede primært med hydrografiske data og databehandling

Ansat på GEUS fra 1997-2002 - arbejdede primært med kystmorfologi og maringeologi.

Fagkompetencer
(som stikord)

 

 

 

 • Kystlandskabet og kystmorfologi
 • Estuarier og estuarine processer
 • Fluvialmorfologi / vandløb
 • Maringeologi
 • Hydrologi og hydrografi
 • Oceanografi
 • GIS og geoinformatik
 • Dataadministration
 • FN havret
 • Sejladsinformation
 • Fagformidling og kommunikation
 • Ledelse/projektledelse og organisation
 • Offentlig forvaltning

Undervisningserfaring

I forbindelse med ph.d.-studie.

Evt. Bemærkninger