Simonsen, Kirsten

Fornavn
Efternavn

Kirsten
Simonsen

Ansættelsessted

Institut f. Miljø, Samfund og Rumlig forandring
Roskilde Universitet

Titel

Professor

Arbejdsadresse
 
 

Tlf.nr.

Evt. fax

e-mail

Roskilde Universitet 


+45 4674 2154 
  
 
kis@ruc.dk

Adresse hvortil censuropgaver ønsket sendt

Roskilde Universitet
Enspac
Postboks 260
4000 Roskilde

Uddannelse

 • Cand.scient.
 • Lic.scient
 • Dr. Phil.

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Tre danske og to norske universiteter
Nordplan
Planstyrelsen i Miljøministeriet (kort periode)

Fagkompetencer (som stikord)

 • Social og kulturel geografi
 • Byteori og byudvikling
 • Geografiens historie og videnskabsteori
 • Teori om rum og andre rumlige begreber
 • Social praksis og hverdagsliv
 • Indvandrer- og minoritetsstudier
 • Kønsstudier
 • Kvalitativ metode

Undervisningserfaring

Alle niveauer i universitetssammenhæng inden for ovenstående områder

Evt.Bemærkninger