Rasmussen, Rasmus Ole

Fornavn
Efternavn

Rasmus Ole
Rasmussen

Ansættelsessted

Nordregio - Nordic Centre for Spatial Development, Nordisk Ministerråd

Titel

Seniorforsker

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Holmadmiralens väg 10, SE-111 86 Stockholm, Sverige
 
 
+45 2160 3954, +46 8463 5408 
   
 
rora.kujalleq@gmail.com (benyttes pr december 2018 - )
rasmus.ole.rasmussen@nordregio.se

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Rasmus Ole Rasmussen
Kong Valdemarsvej 86
4000 Roskilde

Uddannelse

Cand. Scient og Lic Scient (PhD) i Økonomisk Geografi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Nordregio siden 2007
Grønlands selvstyre
Roskilde Universitet siden 1976

Fagkompetencer
(som stikord)

 • Landbrugs- og fiskerirelaterede problemstillinger
 • Demografi
 • Menneskets udnyttelse af natursystemer
 • Små samfund - specielt oprindelige folk - og deres udviklingsbetingelser og dynamik
 • Arktis og nordlige samfund
 • Grønland
 • Erhvervsstruktur, erhvervsudvikling, og regionale udviklingsprocesser i Norden og Europa
 • Land use og multifunktionelle landskaber
 • Brug af GIS, kvantitative og kvalitative metoder i regionale analyser 

Undervisningserfaring

I ovennævnte problemstillinger

 • På KU 1973-1976, RUC 1976-2007
 • Været gæsteforsker og underviser i Nuuk, Rovaniemi(Finland), Montreal og Quebec (Canada) samt Fairbanks (Alaska)

Evt.Bemærkninger

Har været medlem af bedømmelsesudvalg, forskningsråd og forskningsstyrelser i Aalborg, Færøerne, Grønland, Norge, Finland, Canada, Alaska, Sverige