Pedersen, Morten Lauge

Fornavn
Efternavn

Morten Lauge
Pedersen

Ansættelsessted

Niras (Tidligere AAU)

Titel

Seniorspecialist Vandløb og Overfladevand

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Ceres Allé 3
8000 Aarhus C
 
81 73 88 87

mlp@niras.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt:

Frederiksberg 2, 8830 Tjele

Uddannelse

 • Cand Scient i Naturgeografi, KU, 1995
 • PhD i Zoologi, KU, 2003

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 • 1996 - 2006 Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Ferskvandsøkologi
 • 2006 - 2017 Aalborg Universitet
 • 2017 - Niras

Fagkompetencer
(som stikord)

 • Alm. Naturgeografi
 • Landskabsdannende processer
 • Vandløb & vandløbsmorfologi
 • Hydrologi
 • Naturgenopretning
 • Næringsstoffer i terrestriske og akvatiske økosystemer
 • Økologi og biodiversitet
 • Naturressourcer

Undervisningserfaring

 

 

 

 

 

 • Kursusundervisning på Bacholorudannelsen i geografi og biologi på Aalborg Universitet
 • Geologi & geomorfologi
 • Vandløbsøkologi
 • Zoologi
 • Naturressourcer
 • Feltkursus
 • Kursusundervisning på Kandidatuddannelsen i naturgeografi og Miljøteknik på Aalborg Universitet
 • Projektvejledning på 1-6. semester på geografi bacheloruddannelsen. Vejledning af kandidatstuderende i naturgeografi på 7-10. semester Aalborg Universitet
 • Semesterkoordinator på 1, 2, 3, 5 og 7, 8, 9 og 10. semester på geografiuddannelsen Aalborg Universitet

Evt. Bemærkninger

 Studienævnsmedlem på AAU