Olesen, Jørgen Eivind

Fornavn
Efternavn

Jørgen Eivind
Olesen

Ansættelsessted

Aarhus Universitet
Institut for Agroøkologi

Titel

Professor

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Blichers Allé 20
8830 Tjele

40821659


jorgene.olesen@agrsci.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Søbakken 72
8800 Viborg

Uddannelse

Cand. agro.

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 • Forsker og seniorforsker ved Statens Planteavlsforsøg og Danmarks Jordbrugsforskning (1984-2003)
 • Forskningsprofessor og professor ved Aarhus Universitet siden 2003

Fagkompetencer
(som stikord)


 • Klima og klimaændringer
 • Effekter af og tilpasninger til klimaændringer
 • Drivhusgasemissioner fra jordbruget
 • Kulstof og kvælstofomsætning, tab og emissionsprocesser
 • Plantedyrkning
 • Jordbrugets miljø- og klimaeffekter
 • Økologisk planteavl
 • Modellering af jord, planter og klimaeffekter

Undervisningserfaring

 • Underviser på flere BSc og MSc kurser på Aarhus Universitet siden 2007.
 • Ansvarlig for et MSc kursus (10 ECTS) på Aarhus Universitet om klimaændringer og kulstofomsætning siden 2008.
 • Ansvarlig for et MSc kursus (5 ECTS) om global change på Sino-Danish Center for Research and Education i Beijing siden 2013.
 • Vejleder for adskillige MSc og PhD studerende

Evt. Bemærkninger