Munk, Ida

Fornavn
Efternavn

Ida
Munk

Ansættelsessted

 

CAK, Center for Anvendt Kultur
Storchsvej 6
2000 Frederiksberg

Titel

Direktør

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Storchsvej 6
2000 Frederiksberg

51 22 23 23
 
 
munkida@gmail.com

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Ida Munk
Storchsvej 6
2000 Frederiksberg

Uddannelse

 • Cand. mag
 • Senior Exec.Programme, MIT, Boston, US

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 • Chefkonsulent, Kulturarvsstyrelsen
 • Kulturudviklingsdirektør, Hovedstadens Udviklingsråd
 • Adm. dir.,  Kbh. Kommune, Kultur og Fritidsforvaltning
 • Underdir., Finansrådet

Fagkompetencer
(som stikord)

 

 • Oplevelsesøkonomi
 • Kulturplanlægning
 • Kultur- erhverv og - turisme samarbejde
 • Kulturarvsmiljø
 • Regional udvikling
 • Kommunal planlægning
 • Kommunal forvaltning og organisationsudvikling

Undervisningserfaring

 

 • Oplæg på konferencer, seminarer s. 1986-
 • Efteruddannelse af Kbh. Kommunes ledere 1998-2003
 • Undervisningsudvikling og -planlægning i finanssektoren 1986-91
 • Universitetsuv. i geografi og historie (begge fag) på såvel RUC som KU 1975-78
 • Gymnasielærer på statens forsøgsgymnasium m.m. 1977-86

Evt. Bemærkninger