Kofoed, Lasse 

Fornavn
Efternavn

Lasse
Koefoed

Ansættelsessted

Roskilde Universitet

Titel

Lektor

ArbejdsadresseTlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Roskilde Universitet
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Hus 02
4000 Roskilde.

46 74 27 88


Lmartin@ruc.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Lasse Koefoed
Højdevej 4
3390 Hundested

Uddannelse

 

Ph.d. samfundsvidenskab (Geografi, Roskilde Universitet) 

Cand. Scient. Soc. (Internationale Udviklingsstudier Roskilde Universitet)

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Lektor ved Geografi og den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse.
Studieleder og underviser Plan, By og Proces.
Tidligere også ansat ved Center for Freds- og Konfliktforskning.

Fagkompetencer
(som stikord)

 

 • Byudvikling, byplanlægning og byliv
 • Kultur og samfundsgeografi bredt
 • Postkolonialisme og geopolitik
 • Globalisering, kulturmøder og immigration
 • Etniske minoriteter i relation til byudvikling og nation 
 • Nation og nationalisme
 • Hverdagslivsstudier
 • Kvalitativ metode og videnskabsteori
 • Feltarbejde

Undervisningserfarin

 • Undervisningserfaring på alle niveauer
 • Kursusundervisning og vejledning

Evt. Bemærkninger