Jørgensen, Jesper Bladt

Fornavn
Efternavn
 

Jesper
Bladt Jørgensen

Ansættelsessted

Bispebjerg Hospital


Titel

Chefkonsulent, planlægger, projektleder

ArbejdsadresseTlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV


23 29 02 24 


jesper.bladt.joergensen@regionh.dk

jesperbladt@gmail.com

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt 

Jesper Bladt Jørgensen
Ejderstedsgade 6.3th.
1761 København V

Uddannelse

 • Cand. scient. soc. Geografi og Internationale Udviklingsstudier, Roskilde universitetscenter

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 • Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for byudvikling
 • Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Vej & park samt
 • Københavns Erhvervscenter

Fagkompetencer
(som stikord)

 

 

   

 • Byers udvikling; strategisk byudvikling, byplanlægning, fysisk planlægning, byfornyelse, kvarterløft, områdefornyelse, borgerinddragelse i den fysiske planlægning, kommuneplan, lokalplan
 • Hospitalsudvikling og hospitalsplanlægning
 • Ehvervsudvikling og erhvervsplanlægning
 • Turisme udvikling og oplevelsesøkonomi
 • Almen kulturgeografi
 • Industrigeografi og ny international arbejdsdeling
 • Udviklingsgeografi med fokus på kulturel og økonomisk udvikling i 3. verdens lande med særligt fokus på Asien og Østafrika
 • Særlige empiriområder: Store danske kommuner (særligt København), Storkøbenhavn og Øresundssamarbejdet, Nepal, Indien, NIC-landene, Østafrika, Tyrkiet.

Undervisningserfaring

 Nej

Evt. Bemærkninger