Jensen, Ellen Højgaard

Fornavn
Efternavn

Ellen Højgaard
Jensen

Ansættelsessted

Dansk Byplanlaboratorium

Titel

Direktør

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Mobil

e-mail

Rådhusstræde 6, 1.
1466 Kbh K
33 17 72 77 
 26 15 72 81
 
ehj@byplanlab.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Kongedybs Alle 3
2300 Kbh S

Uddannelse

Cand. Scient. i kulturgeografi fra KU

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

Leder af Læreanstalternes Fælles Byplankursus
Projektleder i Byfornyelse Danmark
Udviklingsmedarbejder og sekretariatsleder i boligorganisationen 3B
Direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Byplanlægning
  • Boligpolitik
  • Bypolitik
  • Den almene sektor
  • Borgerinddragelse
  • Planloven

Undervisningserfaring

Har været:
Administrativ ekstern lektor på KU
Undervisningsassitent på RUC
Leder af Læreanstalternes Fælles Byplankursus

Evt. Bemærkninger