Hertel, Ole

Fornavn
Efternavn

Ole
Hertel

Ansættelsessted

 

 

Department of Bioscience,
Faculty of Science and Technology,
Aarhus University

Titel

 Institutleder og professor

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Frederiksborgvej  399, 4000 Roskilde

+45 87 15 85 14, mobil: +45 30 18 31 14
 

oh@bios.au.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Bispevangen 25, 2750 Ballerup

Uddannelse

DSc naturvidenskab, PhD Geofysik, Civilingeniør i Miljøteknik, Bachelor i ledelse

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Vejledning ph.d og post doc studerende, sektionsledelsem myndighedsbetjening, undervisning

Fagkompetencer
(som stikord)

 

 • Luftforurening
 • miljøkemi
 • Byøkologi
 • atmosfæriske processer
 • eutroficering af naturen
 • human eksponering til luftforurening
 • helbredseffekter af luftforurening
 • formidling

Undervisningserfaring

 • Ekstern lektor 10 år ved Københavns Universitet Miljøkemi
 • Ekstern lektor 10 år ved Danmarks Tekniske Universitet
 • Ekstern lektor gennem kortere forløb Aalborg Universitet
 • Gæsteforelæser ved diverse universiteter

Evt. Bemærkninger