Christensen, Andreas Egelund

Fornavn
Efternavn

Andreas Egelund
Christensen

Ansættelsessted

Københavns Universitet,
Institut for antropologi

Titel

International Netværkskoordinator,
Specialkonsulent

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Mobil

e-mail

Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

3532 2517
26 70 80 38

aec@samf.ku.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Sortedam Dossering 101, 2-4
2100 København Ø

Uddannelse

Cand. Scient. i geografi - Københavns Universitet
Ph.d. i geografi - Københavns Universitet

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

International Netværkskoordinator (2016- nu) for KU Uland (UCPH Global Development), Københavns Universitet

Adjunkt (2011-2016) - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Fagkompetencer
(som stikord)

 • Almen kultur- og samfundsgeografi
 • Naturressourceforvaltning
 • Landbrug og jordforvaltning - særligt troperne
 • Klimaforandringer - samfundsøkonomiske aspekter
 • Globaliseringsprocesser og globale transformationer
 • Udviklingslande og Globale Syd
 • Livelihood strategier
 • Migration, netværk & place making
 • Ø-studier
 • Metode - primært kvalitativ og mixed methods

Undervisningserfaring

 • -Global Development: Transnational Actors, Networks and place making
 • Globalisering og rumlig forandring
 • Problemorienteret projektarbejde
 • Kulturgeografiske Felt- og metodekurser
 • Miljø og samfund i udviklingslande

Evt. Bemærkninger

 Ansv. Redaktør for Geografisk Orientering