Brandt, Jesper

Fornavn
Efternavn

Jesper
Brandt

Ansættelsessted

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Udvikling (ENSPAC),
Roskilde Universitet

Titel

Professor

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Hus 02, RUC, Postboks 260, 4000 Roskilde

46742463
46743031

brandt@ruc.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Hus 02, RUC, Postboks 260, 4000 Roskilde

Uddannelse

Cand. Scient. i geografi fra KUGI, 1974

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Har været fast ansat på RUC siden 1974, og med 1½ år i et vikariat på KVL i midten af 1990erne.

International Forsknings- og uddannelsesevaluering indenfor miljø- og landskabsområdet samt regionale studier (i Estland, Sverige, Schweitz)

Fagkompetencer
(som stikord)

 

 

  • Landskabsøkologi
  • Det åbne lands struktur og udvikling
  • Monitering af land use og land cover
  • Regional udvikling
  • Landbrugsgeografi
  • Historisk geografi

Særlige regionale interesseområder:
Danske landdistrikter, Færøerne, Østtyskland

Undervisningserfaring

Har kurser i landskabsøkologi samt kurser i regional udvikling.

Lang erfaring i projektvejledning indenfor en række geografiske emner, især i tilknytning til ovenstående kompetenceområder, og især på specialeniveau, hvor jeg også i en årrække har tilrettelagt et specialeworkshop-kursus for specialestuderende

Evt. Bemærkninger