Ambus, Per

Fornavn
Efternavn

Per
Ambus

Ansættelsessted

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet

Titel

Professor

Arbejdsadresse


Tlf.nr.

e-mail

Øster Voldgade 10,
1350 København K

24611987

peam@ign.ku.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Øster Voldagde 10
1350 Københavns K

Uddannelse

Biolog

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

Forskningscenter Risø, senere Danmarks Tekniske Universitet(1994-2014)

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Næringsstoffer i jorden og næringsstofcirkulation
  • Klimaforandringer, samspil med biogeokemiske kredsløb
  • Drivhusgasser
  • Jordbundslære og relaterede emner - Danmark og Arktisk
  • Arealandvendelse
  • Kulstoflagring (drivhuseffekt)

Undervisningserfaring

  • Kursusansvarlig på BSc og MSc niveau
  • Afholdelse af PhD-kurser
  • Vejledning af projektstuderende på BSc-, MSc og PhD-niveau

Evt. Bemærkninger